Jouw gebouw verduurzamen met PULSE Core

Als facilitair manager heb je een belangrijke rol bij het verduurzamen van jouw gebouw. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar het kan ook een grote impact hebben op de waarde van het bedrijf. In dit artikel geven we je tips over hoe je jouw bedrijf kunt verduurzamen en daarmee kunt bouwen aan waarde.

Verduurzamen is belangrijk

Duurzaam ondernemen houdt rekening met maatschappelijke ontwikkelingen en de impact van het bedrijfsleven op mens, milieu en economie. Het zorgt ervoor dat we zuinig omgaan met grondstoffen en energie, en dat we afval verminderen. Door te verduurzamen zorgen we ervoor dat we onze leefomgeving beschermen voor toekomstige generaties.


Daarnaast wordt duurzame bedrijfsvoering steeds belangrijker voor bedrijven zelf. Klanten en consumenten verwachten steeds meer dat bedrijven ethisch en milieuvriendelijk handelen. Door als bedrijf te laten zien dat je duurzaamheid serieus neemt, kun je jouw reputatie en merkwaarde verbeteren.

Hoe kun je het verschil maken?

Verduurzaming gaat over het verminderen van de milieu-impact van een bedrijf. Bij verschillende organisaties heeft de facility manager een belangrijke rol betreft het verduurzamen van het bedrijf. Er zijn verschillende manieren waarop je kunt bijdragen aan een duurzamere bedrijfsvoering. Hierbij kun je denken aan duurzame energie (bijv. zonne- of windenergie), het optimaal scheiden van afval, duurzame mobiliteit, maar ook aan duurzaam gebouwbeheer. Bij duurzaam gebouwbeheer kun je denken aan goede isolatie, het gebruik van duurzame materialen of het monitoren en verbeteren van bijvoorbeeld de luchtkwaliteit binnen het bedrijf.

Duurzaam gebouwbeheer: wij helpen jou met jouw gebouw verduurzamen

Duurzaamheid kan niet alleen een positieve impact hebben op het milieu, maar ook op de waarde van het bedrijf. Een duurzaam bedrijf heeft namelijk een betere reputatie en kan daardoor meer klanten aantrekken. Daarnaast kan duurzaam ondernemen kosten besparen en het beheer en onderhoud van jouw gebouw efficiënter maken. Als facilitair manager kun jij hieraan bijdragen door het monitoren van energieverbruik en het implementeren van manieren om energie te besparen. PULSE Core kan jou als facility manager of gebouweigenaar hierbij ondersteunen door middel van data jouw gebouw en daarmee ook jouw bedrijf te verduurzamen.

Data verzamelen

Voordat je kunt beginnen met het verduurzamen van jouw bedrijf, zul je eerst moeten weten waar er verbeterpunten liggen. Dit is waar data verzamelen om de hoek komt kijken. Met behulp van slimme sensoren en IoT-apparaten kun je gegevens verzamelen over bijvoorbeeld energie-, water- en afvalverbruik. Maar kun je ook inzicht krijgen in factoren zoals temperatuur en luchtkwaliteit.
Hoe meer gegevens er worden verzameld, hoe nauwkeuriger het beeld van de huidige situatie is en waar mogelijkheden tot verduurzaming liggen. Door deze gegevens te analyseren, kunnen specifieke aandachtspunten voor het bedrijf worden vastgesteld.

Gebouw verduurzamen

Verduurzamen met PULSE Core

Met behulp van PULSE Core kun je jouw gebouw verduurzamen met behulp van data. PULSE Core geeft namelijk inzicht in jouw huidige gebouw. Wanneer inzichtelijk is waar er verbeterpunten en kansen liggen, is het tijd om daadwerkelijk acties te ondernemen. Met behulp van de verzamelde data kunnen gerichte maatregelen worden genomen die impact hebben op de duurzaamheid van het bedrijf. Met PULSE Core kun je jouw gebouw verduurzamen door:

  • De levensduur van jouw gebouwgebonden apparaten te verhogen;
  • Onderhoud uit te voeren op het optimale tijdstip en niet “gewoon” onderhoud uitvoeren omdat de planning dit aangeeft;
  • Processen te optimaliseren met behulp van data. Door bijvoorbeeld in kaart te brengen waar de grootste energieverbruikers zitten, kunnen specifieke maatregelen worden ingezet. Zo kan er worden overgestapt op duurzame energiebronnen en kunnen productieprocessen waar mogelijk worden geautomatiseerd om zo energie te besparen.

Vele voordelen

Het verduurzamen van een bedrijf met behulp van data biedt dus vele voordelen. Naast het verminderen van de ecologische voetafdruk kunnen kosten worden bespaard door efficiëntere processen en besparingen op bijvoorbeeld energie- en waterverbruik. Dit heeft niet alleen financiële voordelen, het draagt ook bij aan een beter imago. Daarnaast zorgt het verduurzamen van jouw bedrijf voor een betere benutting van materialen en vermindering van kosten en afvalstromen door onderhoud Just-In-Time uit te voeren. Dit leidt vervolgens weer voor minder inzet van de drukbezette medewerkers. Wil jij meer weten hoe je met PULSE Core jouw bedrijf kan verduurzamen? Neem dan contact met ons op via: connecting@pulsecore.com

Gebouw verduurzamen met PulseCore

Bericht delen

Bekijk ook

PULSE nieuws

Digitaal Gebouw van de Toekomst

Bezoek ons bij de conferentie “Digitaal Gebouw van de Toekomst” op 20 juni 2024, bij Van der Valk Eindhoven – Best. Meld je aan Waarom

PULSE nieuws

Regie voeren over onderhoud is geen utopie

De informatiebehoefte bij facility managers, medewerkers technische dienst, contractmanagers en conciërges bereikt een nieuw hoogtepunt. Of het nu gaat om de status van een storing,