Solution.

Sustainability

Maak duurzame ambities mogelijk

Stapsgewijs je gebouw verduurzamen – of simpelweg aantoonbaar de energierekening verlagen? Dat begint bij nauwkeurig inzicht in het energieverbruik en de CO₂-uitstoot van je gebouwen. Vaak de eerste stap in datagestuurde building operation.

 

PULSE Core Sustainability is:

 • het startpunt van de energietransitie
 • het kunnen verbeteren op basis van nieuwe inzichten
 • het verlagen energieverbruik en CO2 uitstoot
 • continue prestaties bewaken, behouden van verbetering
 • aantoonbaar volgens wet- & regelgeving

 

Op eenvoudige wijze wordt data van slimme meters ontsloten, historisch vastgelegd en getoond in goed doordachte dashboards. En PULSE Core gaat verder: het bewaakt volledig autonoom 24/7 alle prestaties op afwijkingen en toont op elke moment over alle periodes de behaalde contractafspraken.

PULSE Core

 

Al deze data biedt specialisten het inzicht om de beste maatregelen te adviseren voor een lager energieverbruik. Het Start met het verkrijgen van inzicht, het is Smart om daarop verbeteringen te baseren en als Summit garanderen we de beloofde energieprestaties.

 

Wil je de maximale waarde uit het gebouw? Dan is het van belang in nauwe samenhang met ComfortWorkspaceAssets en Operation vervolgstappen te nemen.

Comfort

Bied gezonde productiviteit

Je wil een fijne, gezonde en passende plek bieden aan íedereen die in jouw gebouwen werkt, studeert of op bezoek komt. Zodat het voor hen aanvoelt als een tweede thuis. PULSE Core geeft je de ultieme beheersing over het comfort in je gebouwen – als je wil tot op individuele werkplekken. Een aantoonbaar ideaal binnenklimaat zorgt niet alleen voor veel comfort, maar ook voor een hogere productiviteit, lager ziekteverzuim en minder gezondheidsproblemen. De winst daarvan is enorm!

 

PULSE Core Comfort is:

 • gezonde comfort
 • verbeteren van productiviteit
 • verlagen van ziekteverzuim
 • een aantrekkelijke werkomgeving
 • continue prestaties bewaken en behouden van verbetering
 • aantoonbaar volgens wet- & regelgeving

 

Op eenvoudige wijze wordt data van het gebouwbeheersysteem of van draadloze sensoren ontsloten, historisch vastgelegd en getoond in goed doordachte dashboards. En PULSE Core gaat verder: het bewaakt volledig autonoom 24/7 alle prestaties op afwijkingen en toont op elke moment over alle periodes de behaalde contractafspraken.

 

Al deze data biedt specialisten het inzicht om de beste maatregelen te adviseren. Het Start met het verkrijgen van inzicht, het is Smart om daarop verbeteringen te baseren en als Summit garanderen we het beloofde comfort.

 

Wil je de maximale waarde uit het gebouw? Dan is het van belang in nauwe samenhang met Sustainability, Workspace, Assets en Operation vervolgstappen te nemen. 

Workspace

Raak verbonden met gebruikers

Ga je voor de meest aantrekkelijke werkomgeving? Altijd de juiste passende werkplek en zicht op het gebruik van het gebouw. Combineer de juiste faciliteiten met het ideale comfort: alles in een gebouw draait uiteindelijk om de gebruikers.

 

PULSE Core Workspace is:

 • een flexibele gezonde werkomgeving
 • direct vanaf je smartphone te reserveren 
 • realtime en historisch inzicht in bezetting, benutting en binnenklimaat
 • volledig volgens privacywetgeving ingeregeld

 

Met de smartphoneapp reserveer je de ideale ruimte of werkplek. Waarbij direct inzichtelijk is of die plek comfortabel en gezond is. Op eenvoudige wijze wordt data van het reserveringssysteem en van draadloze sensoren ontsloten, historisch vastgelegd en getoond in goed doordachte dashboards

.

 

 

Al deze data geeft Facilitair Managers de mogelijkheid om stevige sturing te hebben op de benutting en huisvestingskosten. Daarnaast biedt het de specialisten een schat aan kansen om de prestaties en efficiëntie te verbeteren. Het Start met het verkrijgen van inzicht, het is Smart om daarop verbeteringen te baseren en als Summit garanderen we het beloofde comfort.

 

Wil je de maximale waarde uit het gebouw? Dan is het van belang in nauwe samenhang met Sustainability, Workspace, Assets en Operation vervolgstappen te nemen.

 

Aantrekkelijker dan thuis!

Assets

Benut de installatie optimaal

Ga je voor het maximaal benutten van de steeds complexer wordende installaties in het gebouw? Wil je inzicht en controle over het maximaliseren van de prestaties, een betrouwbaar systeem en minimale lifecycle kosten dan monitoren wij dat 24/7 door diep in de kern van het gebouw te kijken.

 

PULSE Core Asset is:

 • het verlengen levensduur (circulair)
 • optimaal onderhouden (predictive maintenance)
 • 24/7 monitoring met automatische alarmen
 • continu verbeteren op basis van realtime en historische data
 • integraal in control (met o.a. Comfort en Sustainability) zijn

 

Op eenvoudige wijze wordt data van het gebouwbeheersysteem of van draadloze sensoren ontsloten, historisch vastgelegd en verwerkt. Hierna volgt een secure implementatie, waarin grenswaarden en meldingen goed worden ingesteld. Algoritmes bewaken daarna 24/7 het functioneren van de installaties en melden afwijkingen. Technisch diepgaande dashboards geven direct een totaalbeeld, maar ook zeer gedetailleerde informatie. Over het functioneren van de installatie, het resultaat en hoe dit tot stand is gekomen. Specialisten krijgen, goed beveiligd, toegang tot het gebouwbeheersystem om direct in te grijpen of om instellingen te verbeteren.

 

Met deze data monitoren we het functioneren van het systeem gedurende een periode, de onderhoudsplanningen en het storingsgedrag, dan profiteer je ook van de voordelen van predictive maintenance: altijd het juiste onderhoud op het juiste moment.

 

Het Start met het verkrijgen van inzicht, het is Smart om daarop verbeteringen te baseren en als Summit garanderen we het beloofde comfort.

 

Wil je de maximale waarde uit het gebouw? Dan is het van belang in nauwe samenhang met Sustainability, Comfort, Workspace en Operation vervolgstappen te nemen.

 

Optimaal, efficiënt en geen negatieve verrassingen!

Operation

Alles op 1 plek, overzichtelijk en snel

Wil je altijd op de hoogte zijn en volledig in control? Van offertes en meldingen tot certificaten en rapporten. Via Operation heb je alle info en documenten paraat – wanneer je maar wil. Eén blik op de Operation-dashboards is genoeg om te weten wat er speelt of wat er nodig is om het gebouw goed te beheren.

 

 

PULSE Core Operation is:

 • volledig transparant en zijn offertes, storingen en documenten in te zien
 • direct inzicht in planning en uitgevoerde onderhoud
 • directe afhandeling mogelijk zoals het accorderen van opdracht-, werkbonnen en facturen
 • intuïtief en laagdrempelig
 • direct aantoonbaarheid (o.a. Wet & Regelgeving)

 

Op eenvoudige wijze worden systemen gekoppeld, zodat documenten worden gemanaged, realtime inzicht is in assetdata, onderhoudsplanning en storingsopvolging. Daarnaast kunnen offertes en opdrachten worden gemanaged en geaccordeerd, van aanvraag tot en met factuur.

 

 

Volledig in control!