Alle panden Provincie Noord-Holland energieneutraal

De Provincie Noord-Holland bestuurt de gelijknamige provincie, een provincie met ruim 2,8 miljoen inwoners verdeeld over 44 gemeenten.

Al 10 jaar een succesvolle samenwerking!

Ook de komende 5 jaar gaat SPIE het technisch beheer & onderhoud uitvoeren van de Provincie Noord-Holland. De Provincie Noord-Holland heeft gekozen voor SPIE onder andere door haar uitmuntende ICT middelen. Via PULSE Core heeft de provincie overzicht en inzicht in managementinformatie, energiemanagement en de gegevens uit Priva. De informatie is actueel, volledig, betrouwbaar en wordt real-time bijgewerkt. Dit was een positief pluspunt voor de provincie. PULSE Core is onderdeel van de dienstverlening die SPIE uitvoert in de panden van de Provincie Noord-Holland. De afgelopen 10 jaar zijn met behulp van PULSE Core vier gebouwen gemonitord. Dit zijn unieke gebouwen met ieder een andere functionaliteit. Zo onderhoudt PULSE Core het provinciekantoor, maar ook het Huis van Hilde (museum) en kantoor de Dreef. Met de contractverlening komen hier nog eens drie panden van de provincie bij. Hierdoor heeft PULSE Core zeven panden van de provincie onder haar monitor, hiervan zijn er vier monumentale panden en zelfs drie een rijksmonument!

Eindhoven Airport gebruikt de PULSE Core building blocks Sustainability, Assets, Comfort en WKO.

Uitdagingen

Energieneutraal maken van monumentale panden

Bijzondere aandacht verdient het energieneutraal maken van de panden. Een rijksmonument is een beschermd vastgoed-object met een bijzondere historische waarde. Hierdoor vereisen deze panden een plan om te verduurzamen, waarbij het behoud van de historische waarde van belang is. Vier van de zeven panden zijn op dit moment al geheel energie-neutraal, gaaf!

Energieneutraal maken van monumentale panden

De Provincie Noord-Holland wil een voorbeeldfunctie vervullen en vooroplopen in de energietransitie. Door middel van Ondernemend Samenwerken worden duurzaamheidsambities uitgewerkt, mede door het opstellen van de routekaart naar Energieneutrale Vastgoedportefeuille. De scope is divers: relatief nieuwe gebouwen, monumentale panden en een museum.

Nieuw monitoringsplan 2023

Het nieuwe contract beschrijft de gewenste output, maar hoe PULSE Core tot dit resultaat gaat komen is vrij. Daarom is er in 2023 een monitoringsplan geschreven hoe het technisch beheer en onderhoud o.a. met behulp van PULSE Core wordt gemonitord, hoe de KPI’s worden geborgd en hoe eventuele afwijkingen worden gecommuniceerd zodat het voor alle partijen duidelijk en helder is.

ISSO Duurzaam B&O

De provincie omarmt het gedachtengoed van ISSO Duurzaam B&O dat gericht is op tevreden gebruikers in gebouwen en een optimale energie-effiëntie van gebouwen, installaties en processen. Bouwstenen Comfort, Sustainability & Assets kunnen hier op aansluiten om de doelen van de Provincie Noord-Holland te bewaken en verder te optimaliseren.

Aanpak en resultaten

Totaal inzicht op zowel energie, assetmanagement, documentbeheer en operationeel management

In de eerste fase is ons digitale platform voor gebouwbeheer, PULSE Core, volledig ingericht. Hiermee wordt er energiemanagement, inzicht in comfort per ruimte, assetmanagement, gebouwsysteemmonitoring en operations support gecreëerd voor de Provincie Noord-Holland.

De komende periode wordt de scope van de dienstverlening van PULSE Core verder uitgebreid. Voorheen zorgde de PULSE Core dienstverlening dat de Provincie Noord-Holland aan haar technische KPI’s voldeed door middel van deze gegevens te monitoren. In de nieuwe opdracht gaat het niet enkel om de KPI’s te bewaken, maar gaan PULSE Core en de Provincie Noord-Holland ook ondernemend samenwerken. Hierbij gaat PULSE Core aan de slag met drie van de vijf bouwstenen. Met de bouwsteen sustainability wordt energiemonitoring ingezet. Het team van PULSE Core maakt diverse analyses voor mogelijke maatregelen en geconstateerde afwijkingen. Met de bouwsteen Assets wordt er gekeken naar de verschillende KPI’s om een duurzame inzet van de panden te borgen. Als laatste zorgt de bouwsteen Comfort voor het monitoren van het binnenklimaat om een comfortabele en gezonde werkomgeving voor de werknemers te kunnen bieden.

"We zorgen ervoor dat dit systeem voldoet aan de eisen en wensen vanuit het contract, terwijl de provincie toezicht houdt op deze processen"

30 technische KPI's

PULSE Core heeft 30 technische KPI’s opgesteld, die worden bepaald op basis van de GBS-data. Dit zijn KPI’s zoals ruimtetemperatuur, luchtvochtigheid, luchtkwaliteit en temperatuurverschil WKO. Ieder gebouw van de Provincie Noord-Holland heeft dezelfde set KPI’s, echter zijn de grenswaarden voor elk gebouw verschillend. Dit komt omdat er veel diversiteit in de gebouwen zit. Zo kan bijvoorbeeld een museum niet dezelfde eisen hebben als het provinciekantoor. 

Integrale benadering

De samenwerking tussen SPIE (PULSE Core) en de Provincie Noord-Holland is een integrale benadering waarbij de aard van de werkzaamheden naast het preventief, correctief en vervangend onderhoud, ook beheeractiviteiten als monitoring, rapportage, functionele controle, energiemanagement, compliance, integrale kwaliteit en risicomanagement betreffen.

 

“Samen gaan we het avontuur aan op het gebied van duurzaamheid, circulariteit, assetmanagement en digitalisering”

Toekomst

Samen verduurzamen

Als gelijkwaardige partners gaan SPIE en de Provincie Noord-Holland de routekaart energieneutraal bewandelen. PULSE Core geeft de data en het inzicht om te kunnen verduurzamen en om te controleren of de verduurzamingsacties (bijvoorbeeld het installeren van een nieuwe koelmachine) ook daadwerkelijk het gewenste effect heeft. Door de beschikking over data heeft de Provincie Noord-Holland meer grip op de diverse panden, wat zorgt voor minder zorgen. 

 

Samen gaan PULSE Core en de Provincie Noord-Holland de komende jaren weer aan de slag om de duurzame ambities van de provincie te realiseren. Het contract tussen PULSE Core en Provincie Noord-Holland wordt afgesloten voor vijf jaar met mogelijke verlenging tot en met 2033 . Dit bevestigt de toewijding van de Provincie Noord-Holland om nog eens tien jaar intensief samen te werken.

 

Contact

Een gezonde, duurzame, circulaire werkomgeving bieden aan tevreden, gezonde en productieve medewerkers, kan dat? Absoluut! PULSE Core, dé building operation solution is hier het perfecte antwoord op! Jij bent in control en bouwt zo dagelijks aan waarde voor de gebouwgebruiker.

 

Meer weten over dit project?
Coen Hoogervorst, Consultant PULSE Core vertelt je er graag meer over.

 

Doorpraten over het bouwen aan waarde door het verduurzamen van jouw gebouw?
Roderik Müller, Business Development Manager PULSE Core gaat graag met je in gesprek.

Bericht delen

Bekijk ook