Verduurzaming Eindhoven Airport: het verslimmen van de meters

Eindhoven Airport verbindt de Brainport regio met Europa, de rest van de wereld en maakt het internationaal bereikbaar. Uitgangspunt hierbij is dat dit gebeurt in balans met de omgeving!

De toepassing van PULSE Core

Eindhoven Airport heeft ambitieuze doelen als het gaat om het verkleinen van de ecologische voetafdruk van haar organisatie en het optimaliseren van hun klimaatinstallaties. Concreet heeft de luchthaven zich gecommitteerd aan de roadmap om in 2030 volledig emissievrij en afvalvrij te opereren. Het energieverbruik van hun vastgoed (ca. 10 gebouwen) speelt hierin een grote rol. Door het verslimmen en uitbreiden van de bemetering verkrijgen zij nu waardevolle inzichten in de energiestromen, hun voetafdruk en de prestaties van o.a. de klimaatinstallaties. Met deze inzichten wordt de roadmap steeds verder ingevuld, geprioriteerd, en de uitdagingen stap voor stap aangepakt om de fossiele energiebronnen uit te faseren. Deze analytische aanpak heeft als groot voordeel dat er een betrouwbare basis ligt voor de besluitvorming. Zo voorzien we de bedrijfsvoering van Eindhoven Airport van daadkracht, soepele besluitvorming en een effectieve weg naar een duurzame luchthaven.

 

Eindhoven Airport gebruikt de PULSE Core building blocks Sustainability, Assets, Comfort en WKO.

Uitdagingen

Digitaliseren van verspreide meters en installaties

De luchthaven bestaat uit talloze en complexe techniek-soorten. De energieregistratie en -analyse van eigen bedrijfsprocessen, en dat van huurders en partners moet over tientallen verspreide locaties en meters worden gemoderniseerd. Dit moet Eindhoven Airport in staat stellen om ook zelf effectiever en eenvoudiger het energie-management op te pakken.

Vergroenen van fossiele energiebronnen

De typische werkzaamheden op de luchthaven zorgen voor een extra moeilijkheidsgraad in de vergroening; met name de gebouwen met veel materieel- en reizigersbewegingen zijn hierin uitdagend. Aanvullende gerichte meet & monitorings-campagnes zijn nodig om hierin de beeldvorming en besluitvorming te kunnen ondersteunen.

Een hoog veranderlijke omgeving

Naast de dagelijkse reizigers-pieken wijzigt de energievraag ook over de jaren door groei, wisselende (commerciële) partners, veiligheidseisen, en een hoger niveau van bezoekersafhandeling. Juiste en snelle analyses naar patronen en technische mogelijkheden moeten hierbij klaar staan om de slagvaardigheid van Eindhoven Airport te vergroten.

Diversiteit en hoge beschikbaarheid

Naast de complexiteit van vele technische systemen zijn deze vaak ook bedrijfskritisch. Het vergt daarom een brede expertise en grote oplettendheid om naderende storingen voor te zijn.

Aanpak en resultaten

Het binnenklimaat van de terminal onder controle

Het mooiste visitekaartje dat Eindhoven Airport aan hun reizigers kan afgeven is een fijne reiservaring ‘op de grond’. Een comfortabel en gezond binnenklimaat is hierin een belangrijk onderdeel.
PULSE Core monitort daarom voor Eindhoven Airport het binnenklimaat en energiegebruik van de terminal met twee building blocks: Comfort en Sustainability. Meetdata uit de verschillende technische systemen worden in één datasysteem verzameld, gecombineerd en vertaald naar concrete prestaties en (naderende) overschrijdingen. Hiervoor gebruikt PULSE Core een uitgebreid pakket aan algoritmes waar elk individueel deelsysteem op zichzelf niet tot in staat is. Met deze aanpak overzien we het geheel én de kleinste details.

Het Comfort building block maakt het eenvoudig om afwijkingen aan het binnenklimaat inzichtelijk te krijgen in simpele kleurpatronen per dag, week of seizoen. Zo is meteen duidelijk of een afwijking een lokale of overkoepelende oorzaak heeft.

Het Sustainability building block helpt overzicht te creëren in de energiezijdige prestaties; in hoeveelheden, efficiënties, en patronen. Ook hier worden diverse databronnen gebundeld om zo compleet mogelijk beeld te krijgen over het totaal en submeters. Afwijkingen worden zo in een vroegtijdig stadium geconstateerd en storingen, klachten en verspilling voorkomen.

"Met het optimaliseren van het binnenklimaat willen we inspelen op de klanttevredenheid bij zowel de reizigers als het personeel. Bovendien zagen we al snel dat de terminal hét gebouw is waar de grootste winst te behalen is. Hier gaan jaarlijks gigantische hoeveelheden energie in om welke de aandacht moeten krijgen die ze verdienen. Een goed overzicht en interpretatie van het gebruik is daarin altijd de eerste stap.”

Verslimmen van energiemeters

Allereerst heeft PULSE Core verbruiksmeters van Eindhoven Airport verslimd en aangebracht. PULSE Core heeft een kosteneffectief en ‘lichtgewicht’ meetsysteem welke tegelijkertijd het gemak biedt van het bestaande centrale energiemanagementsysteem. Dus de diverse gedigitaliseerde gegevens zijn op één plek terug te vinden.

 

Eindhoven Airport kan nu zelf ook allerlei doorsnedes maken van de actuele verbruiken en vermogens. Dit helpt hen met factureren aan huurders, met administratieverplichtingen aangaande omgevings-vergunningen.

 

Door deze verbruiksgegevens vervolgens tegen o.a. de buiten-temperatuur, gebouwfunctie, gebruikstijden of BVO uit te zetten worden actuele prestaties in context geplaatst en kunnen op een transparante en heldere manier vergeleken worden. Een bewakingsfunctie in PULSE Core vereenvoudigt de controle op het gebruik en zorgt tijdig voor een waarschuwing wanneer afwijkend gebruik wordt geconstateerd. Zo kan er direct kan worden ingegrepen.

 

PULSE Core stelt Eindhoven Airport in staat om excessief energieverbruik te constateren en besparingskansen objectief te beoordelen op basis van diverse factoren. In totaal zijn er 139 meters verslimd.

Toekomst

Eindhoven Airport heeft haar eigen doelen vastgesteld in de Roadmap Sustainability 2030. Ieder kwartaal wordt de voortgang van de gerealiseerde prestaties door PULSE Core gemonitord en doorgesproken, vooruitgekeken en de aanstaande actiepunten onderzocht. PULSE Core verzamelt bijvoorbeeld nu de gebruiksdata van de gasboilers WTW van het hotel om deze over 2 jaar, na afschrijving, te kunnen verduurzamen én daarbij het WKO-gebruik te maximaliseren.

 

Een ander project waar PULSE Core samenwerkt met Eindhoven Airport is het uitbreidingtraject van de terminal. Hierin adviseren we op basis van de huidige ervaringen en resultaten over de beste keuzes voor de uitbreiding.

 

Bovendien geeft de huidige energiemanagementsysteem van PULSE Core duidelijk weer waar en hoeveel restruimte er is voor bijvoorbeeld elektrificatie van het wagenpark.

Contact

Een gezonde, duurzame, circulaire werkomgeving bieden aan tevreden, gezonde en productieve medewerkers, kan dat? Absoluut! PULSE Core, dé building operation solution is hier het perfecte antwoord op! Jij bent in control en bouwt zo dagelijks aan waarde voor de gebouwgebruiker.

 

Meer weten over dit project?
Willem Timmers, Consultant PULSE Core vertelt je er graag meer over.

 

Doorpraten over het bouwen aan waarde door het verduurzamen van jouw gebouw?
Ruben Verheijen, Business Development Manager PULSE Core gaat graag met je in gesprek.

Bericht delen

Bekijk ook