Provincie Noord-Holland verduurzaamd

Provincie Noord-Holland verbouwde haar hoofdlocatie aan het Houtplein in Haarlem. Belangrijke doelstelling voor het beheer en onderhoud van al deze gebouwen is de beantwoording aan het geformuleerde duurzaamheidsbeleid.

Worksphere introduceerde in lijn met de beheer- en onderhoudsopdracht PULSE Core als middel om duurzaamheid beheersbaar te maken. Reeds in het eerste jaar na oplevering werden op basis van doorlopende geautomatiseerde monitoring twee aansprekende quick wins gerealiseerd, die een besparing van ruim €200.000 over de looptijd van het contract vertegenwoordigen.

Doelstelling provincie Noord-Holland: voorbeeldrol in duurzaamheid

Met haar duurzaamheidsbeleid geeft provincie Noord-Holland bewust invulling aan haar voorbeeldrol als overheidsorgaan. Wat betreft het vastgoed resulteerde dit in de keuze voor duurzame energie. Hoofdlocatie Houtplein in de Haarlemse binnenstad werd opgeleverd na een grootscheepse verbouwing. Het was op dat moment het meest duurzaam verbouwde gebouw van Nederland. 

Duurzaamheids-KPI’s

De provincie wilde haar gebouwen niet alleen duurzaam realiseren, maar ook duurzaam inzetten. Het beheer- en onderhoudscontract focust hierop met expliciete KPI’s. Gestuurd wordt onder andere op gebruikscomfort, energieverbruik en kosten voor vervanging en onderhoud van de installaties.

PULSE Core als oplossing voor monitoren, analyseren en signaleren.

De implementatie van PULSE Core bij provincie Noord-Holland komt voort uit het regiecontract voor onderhoud en beheer, dat SPIE Nederland (voorheen Strukton Worksphere) sinds 2014 voor de provincie uitvoert. Het gaat om het volledige beheer en onderhoud voor alle drie de locaties: Houtplein, Dreef en Huis van Hilde.


De duurzaamheidsambities van de provincie bepalen in grote mate de afspraken die in dit contract zijn gemaakt. SPIE Nederland is verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van de klimaatinstallaties op alle drie de locaties. Met PULSE Core worden de systemen doorlopend gemonitord. Zaken die efficiënter of duurzamer kunnen met aanpassingen buiten de opdracht om, worden door SPIE Nederland proactief als verbetervoorstel met de provincie besproken.

Bericht delen

Bekijk ook