Stichting S&L Zorg verbetert technisch comfort

Hoe verbeter je het technisch comfort in de zorgsector? In Smart WorkPlace magazine nummer 7 legt de Stichting S&L Zorg uit welke rol PULSE Core van Smart WorkPlace partner SPIE Nederland (voorheen Strukton Worksphere) daarbij kan spelen.

Stichting S&L Zorg is een zorginstantie die met 700 medewerkers 24/7 zorg biedt aan circa 365 mensen vanaf 20 jaar met een lichte tot zware lichamelijke of verstandelijke beperking. Dat gebeurt in zo’n 35 gebouwen in Bergen op Zoom en Roosendaal waar per gebouw 15 tot 20 mensen in wonen.

SPIE Nederland is sinds 2016 verantwoordelijk voor het onderhoud aan de werktuigbouwkundige installaties van Stichting S&L Zorg. Naast dit onderhoud aan onder andere klimaatbeheersing, luchtbehandeling, koeling en airconditioning wordt ook advies over vraagstukken op het gebied van renovatie, revisie en herstel gegeven en houdt het bedrijf zich bezig met klachten over de werking van de installaties.

Een van de panden is Onyxdijk 161A in Roosendaal. Dit pand van een kleine 30 jaar oud werd 10 jaar geleden volledig gerenoveerd. Het pand met twee verdiepingen en een plat dak bood tot dat moment onderdak aan bewoners en beschikte daarom over diverse zorgruimtes. In het pand waren diverse grote technische installaties aangebracht. Na de renovatie veranderde de functie en werd het pand volledig kantoor.

Volgens Ron Nijman, hoofd technische dienst bij Stichting S&L Zorg, is het belangrijk om zaken goed te kunnen meten. “Dat speelde dit jaar in het pand ‘161A’ nadrukkelijk omdat we daar te maken hadden met temperatuurverschillen in verschillende ruimtes. We hebben toen aangegeven dat we alles wilden weten van de hele installatie in bijna alle kamers en er is speciale sensortechnologie geïnstalleerd die een aantal dagen de temperatuur heeft gemeten.” Charly Nelemans, klantmanager bij SPIE Nederland: “De sensortechnologie van PULSE Core is een separaat standalone systeem, dat erop gericht is om inzicht te bieden in technisch comfort op de werkplek. Daardoor konden we, los van de vaste plekken van de installaties op fysieke plekken, naar keuze metingen verrichten op basis van zaken als lichtopbrengst, temperatuur en relatieve vochtigheid. Vervolgens konden we die afzetten tegen de buitentemperatuur en konden we objectief vaststellen of de gemeten prestaties vielen binnen de bandbreedte van wat de installaties zouden moeten doen.

Uiteindelijk kwam uit de meetgegevens van PULSE Core naar voren dat de opnieuw ingeregelde en uitgebreide installaties voldeden aan de prestaties die op basis van het ontwerp verwacht mochten worden. Toch heeft PULSE Core volgens Nijman wel degelijk een verschil gemaakt. “Het heeft ervoor gezorgd dat we de installaties nog meer hebben kunnen finetunen en er nog meer resultaat uit hebben kunnen halen zodat zowel overdag als ’s nachts de beleving sterk is verbeterd.”

In het rapport over het klimaatonderzoek bij ‘161A’ wordt niet alleen ingegaan op de technische installaties maar wordt ook een bouwkundig advies gegeven. Nelemans licht toe waarom dat wordt gedaan: “Het aanpakken van de bouwkundige schil heeft het meeste invloed op de temperatuur en op de mate waarop het binnenklimaat wordt beïnvloed door de buitentemperatuur. Daarom is het beter om eerst daarnaar te kijken voordat allerlei technische installaties worden vervangen. Als Strukton Worksphere hebben we het voordeel dat we beide disciplines in huis hebben. Daarom kijken we wat binnen het complete perspectief de beste oplossing is.”

Volgens Nelemans kan PULSE Core op twee manieren worden ingezet: “Je kunt het doen op basis van storingsafhankelijk onderhoud. Dus bij klachtenregistratie of afwijkingen in het gebouwbeheersysteem. Een andere optie is om het te gebruiken voor predictive maintenance. Dan doe je een voorspelling op basis van gebouwen waarvan je weet dat ze vergelijkbaar zijn en waarvan je de gegevens beschikbaar hebt.”

Het volledige artikel over technisch comfort in de zorgsector leest u in de zevende editie van Smart WorkPlace, die op 12 november is verschenen en die als thema ‘Blended Working’ heeft.

Bericht delen

Bekijk ook