Sensortechnologie bij Carmelcollege

Hoe comfortabel en gezond is het voor de leerlingen in onze klaslokalen? Op wat voor manier krijgen we daarin meer inzicht? En hoe kunnen we die luchtkwaliteit verbeteren? Met die vragen klopte het bestuursbureau van Stichting Carmelcollege aan bij PULSE Core. 

Haar ambitie: voldoen aan klasse B van het Frisse Scholenbeleid. Omdat niet in iedere school gebouwtechnologie aanwezig was om inzicht te krijgen in het technische comfort, zochten we naar een oplossing.  Wij hebben voorgesteld om alle klaslokalen te voorzien van een sensor, zodat er inzicht ontstaat in de temperatuur, het CO2-gehalte en de relatieve luchtvochtigheid. Stichting Carmelcollege heeft een kleurenkaart ontwikkeld waarvan afgelezen kan worden welke scholen als meest urgent aangemerkt worden. Vanaf medio november 2020 zijn de lokalen van deze meest kritische locaties voorzien van een sensor.

Realtime inzicht

Alle sensoren zijn middels een QR-code te benaderen, hierdoor zijn de gegevens van temperatuur, luchtvochtigheid en Co2 waarde direct op je device op te vragen. De sensoren geven ook een seintje als het CO2-gehalte te hoog wordt: hun lampjes veranderen dan van kleur. Docenten kunnen bij zo’n waarschuwing meteen ingrijpen, bijvoorbeeld door een raam te openen.

 

Naast deze informatie per sensor, worden de meetgegevens uit deze sensoren verzonden naar het dataplatform PULSE Core. Met deze software analyseren we de gebouwdata en zetten wij die om in begrijpelijke informatie. Niet alleen wij, ook Carmelcollege kan deze informatie inzien. Zo zien ze realtime per school hoe het gesteld is met de temperatuur, het CO2-gehalte en de luchtvochtigheid. PULSE Core heeft een ISO 27001-certificering, waarmee de informatieveiligheid is gewaarborgd

Data omzetten naar informatie

In de eerste fase zijn wij druk bezig geweest met het realiseren van de plaatsing van de sensoren. Parallel hieraan hebben we nagedacht over hoe we de te ontvangen data geïnterpreteerd dient te worden. Worksphere heeft hiervoor een plan opgesteld met de volgende doelstelling. De doelstelling van het Carmelcollege is om inzicht te verkrijgen in de prestaties van de klimaatinstallaties van alle scholen in relatie tot de normspecificaties van het binnenklimaat uit de acceptatiecriteria van de frisse scholen klasse B thema lucht.

 

Daarnaast wil Carmelcollege inzicht krijgen in welke installaties niet toereikend zijn om aan deze acceptatiecriteria te voldoen en welke technische oplossingen er mogelijk zijn om hier wel aan te kunnen voldoen. Als laatste wil SCC door middel van de opdracht inzage hebben in de te verwachten kosten die nodig zijn om de klimaatinstallaties te optimaliseren. Een tweede doelstelling is om de technische oplossingen te realiseren waardoor daadwerkelijk aan de acceptatiecriteria van de frisse scholen klasse B thema lucht wordt voldaan. Succesfactoren daarbij zijn een korte doorlooptijd en zo laag mogelijke kosten.

Meer weten over de inzet van sensortechnologie bij Carmelcollege? Kevin Breden en  Leon Koppelman helpen je graag.

Bericht delen

Bekijk ook